להרשמה מראש חינם

הכנס יתקיים באפליקציית זום, הלינק יישלח באימייל ובוואטסאפ